นางฟ้าจำแลง - PMC: ปู่จ๋าน ลองไมค์ (Unofficial Music Video)

 • นางฟ้าจำแลง / P M C ปู่จ๋านลองไมค์ (unofficial)
  Music Video by SMOKNABIS / NOSON
  cast / ชนม์นภัสส รุ่งทิวารัตน์ , ชาญสิทธิ์ สุวรรณเก , ธนพฤทธิ์ ประยูนพรหม , วุฒิชัย ตั้งหลักศิลาทอง
  VS FILM FUND
  ทีมงาน Director พีรพัฒน์ อื้อพรรณรังษี/ Assistant Director วิษณุ นบนอบ / Producer วรวีร์ ประคุณฮังสิทธิ์ / Director of Photography ศุภวัฒ มรกตอัมพร / Art Director ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติกุล
  //special thanks คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร , ศุภพัฒน์ อินทวงศ์ , วิริยาภรณ์ พรบุญญานุภาพ

  Category : Müzik

  #นางฟ้าจำแลง#pmc#ปู่จ๋าน#ลองไมค์#unofficial#music#video

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up